skip to Main Content

Serwis pogwarancyjny

Serwis gwarancyjny świadczy firma:

TechCenter,
Stobierna 122,
36-002 Jasionka.

Tel.: +48 695 985 230
Tel.: +48 721 701 540

biuro@najlepszainstalacja.pl

Części zamienne

Prosimy o kontakt. Cennik części zamiennych jest dostępny do pobrania tutaj.

Serwis gwarancyjny i reklamacje

Warunki gwarancji

Na urządzeniu obowiązuje 12 miesięczna gwarancja świadczona przez wyłącznego dystrybutora na Polskę. Okres gwarancji rozpoczyna się w  dniu zakupu przez pierwszego nabywcę – użytkownika, zgodnie z datą na oryginalnym dowodzie zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że: urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane; stosowany był zalecany przez producenta osprzęt; narzędzie nie było demontowane, ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, a w tym szczotek węglowych, przewodów zasilających, uchwytów narzędziowych, łożysk itp. o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie wraz z dowodem zakupu.

Procedura reklamacyjna

W przypadku problemów technicznych (uszkodzenia, usterki) po zakupie lub w trakcie eksploatacji narzędzi i urządzeń świadczony jest serwis gwarancyjny door-to-door (“od drzwi do drzwi”). W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji powyżej i informacjami zawartymi w regulaminie sklepu. Po zapoznaniu się z warunkami gwarancji proszę wypełnić poniższe zgłoszenie reklamacyjne, a następnie, w porozumieniu ze sklepem anTECH, Przesłać produkt wraz z dowodem zakupu na adres serwisu gwarancyjnego:

TechCenter,
Stobierna 122,
36-002 Jasionka.

UWAGA: prosimy nie kierować przesyłek z reklamacjami gwarancyjnymi na adres sklepu anTECH bez wcześniejszych ustaleń.

Zgłoszenie reklamacyjne

Do otwarcia plików PDF potrzebny jest program Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie tutaj.

W sprawie reklamacji dotyczących zgodności towaru z zamówieniem, ilości, jakości i rozliczeń prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem anTECH.

Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek transportu należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy oraz przedstawicielowi firmy kurierskiej (kurierowi) dostarczającej towar. Prosimy stosować się do poniższej procedury:

1. Odbiorca nie może rozpakować opakowania towaru przed podpisaniem listu przewozowego – regulują to regulaminy firm przewozowych.
2. By uniknąć problemów odbiór towaru pod względem jakościowym i ilościowym musi się odbyć bezwzględnie w obecności kuriera. Po pierwsze, przed odbiorem (podpisaniem) przesyłki, należy sprawdzić, czy nie nosi ona uszkodzeń zewnętrznych.
3. W przypadku wykrycia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody z kurierem, w zależności od możliwości i regulaminów firmy przewozowej przed, lub po podpisaniu odbioru.
4. Po odbiorze przesyłki pozostaje 48 h na sprawdzenie zawartości przesyłki czy nie posiada uszkodzeń, które nie były widoczne podczas odbioru (UWAGA: proszę zapoznać się z regulaminem danej firmy przewozowej). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy się skontaktować z firmą spedycyjną w celu spisania protokołu szkody.
5. W przypadku uszkodzeń należy sporządzić dokumentację fotograficzną.
6. Protokół szkody lub rozbieżności należy przesłać także do sprzedawcy.
7. Jeżeli przewoźnik odmawia spisania protokołu szkody należy się skontaktować ze sprzedawcą. W przypadku uszkodzonej palety przysługuje Państwu odmówienie przyjęcia towaru.
8. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń i nie dotrzymanie terminu sprawdzenia towaru w określonym czasie opisanym powyżej, skutkuje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec sprzedawcy z tytułu ubytku lub uszkodzenia.
9. Po zgłoszeniu reklamacji przewozowej firmie kurierskiej sklep anTECH zrobi wszystko, by w miarę swoich możliwośći dostarczyć klientowi towar wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie. Nie mniej jednak wszelkie roszczenia dotyczące transportu rozpatruje przewoźnik. W przypadku niemożności zapewnienia klientowi towaru, który został zniszczony przez przewoźnika, klient nie może mieć roszczeń wodec sklepu anTECH.

Pozostałe informacje dotyczące reklamacji znaleźć można w regulaminie sklepu.

Back To Top