skip to Main Content

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu firmy anTECH dostępnego pod adresem internetowym www.kammak.pl.
2. Operatorem Serwisu www.kammak.pl działającym pod marką i logo anTECH jest firma Mateusz Rachubiński, Sanniki 12, 62-025 Kostrzyn, NIP: 777-280-98-86, REGON:363303660 zwana dalej Sklepem lub Sprzedawcą.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w ramach sklepu internetowego zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronach Serwisu.
4. Sprzedaż w sklepie ma charakter sprzedaży B2B (business to business). Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie podmiotom gospodarczym — przedsiębiorcom, którzy towar zakupują do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a zawierana umowa kupna-sprzedaży ma dla nich charakter zawodowy. W szczególności kupujący oświadcza, iż zakupiony towar wykorzystuje wyłącznie w działalności gospodarczej określonej w Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) zgodnie z jej zakresem zgłoszonym w Centralnej Ewidencji Gospodarczej, bądź Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprzedający oświadcza, iż w ramach sklepu nie wyraża zgody na zakup przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi towarów, które nie będą wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności zakup tego towaru nie ma uzasadnienia na podstawie kodów PKD. Sprzedający oświadcza, iż z uwagi na prowadzoną działalność oraz fakt możliwości zmian w PKD to po stronie kupującego spoczywa obowiązek zweryfikowania, czy może zawrzeć umowę kupna-sprzedaży w Sklepie, co każdorazowo potwierdza się, zgadzając się z regulaminem przed złożeniem zamówienia. Prowadzona działalność nie podlega przepisom konsumenckim.
5. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci internet, tylko na terenie Polski.

§ 2. Opisy i ceny:

1. Oferta dostępna na stronach Serwisu nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
2. Podawane na stronach Serwisu ceny to ceny umowne, w PLN, w kwotach netto i brutto.
3. Prezentowane na stronach Sklepu ceny, ceny promocyjne, akcje specjalne itp. mogą zostać anulowane bez podania przyczyny. Ceny mogą ulec zmianie, bez jednoczesnej informacji zamieszczonej na stronach Sklepu. Jedynym potwierdzeniem obowiązującej ceny jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (status „oczekuje na wpłatę”) przez Sklep pocztą e-mail lub telefonicznie.
4. Zdjęcia produktów prezentowanych w Sklepie mają charakter poglądowy. Obowiązujące są informacje zawarte w opisie produktu. Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne były zgodne z rzeczywistością. Wszelkie w/w dane pochodzą bezpośrednio od producentów oferowanych produktów.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących opisu lub wyglądu produktu serdecznie prosimy o kontakt z doradcami technicznymi Sklepu (dane kontaktowe dostępne na stronach Sklep). Doradcy techniczni dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z rzeczywistością i fachowe.
6. Z powodu ciągłego postępu technologicznego i bieżących zmian w specyfikacji i wyglądzie produktów w/w dane mogą być zmieniane na stronach Serwisu bez uprzedzenia.
7. Z powodu charakteru oferowanych produktów (narzędzia, części zamienne, materiały eksploatacyjne) reklamacji nie podlegają towary zgodne z opisem zamieszczonym na stronach serwisu, ale z różnych przyczyn nie spełniające oczekiwań klienta, innych niż ilościowe i jakościowe, dotyczące wad fizycznych, objętych gwarancją.
​8. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby podawane ceny i opisy było aktualne i poprawne. Nie wykluczamy jednak pomyłek. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku niepoprawnej ceny widocznej na stronach sklepu.

§ 3. Zamówienie:

1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację regulaminu Sklepu w jego aktualnym brzmieniu dostępnym na stronach Sklepu, co każdorazowo należy potwierdzić podczas składania zamówienia.
2. Złożenie zamówienia jest oświadczeniem woli zakupu i zawarcia umowy.
3. Podczas składania zamówienia obowiązuje polityka cenowa zgodna z regulaminem (§ 2).
4. Zamówienia można składać za pomocą Serwisu 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu spowodowane konserwacją systemu, serwera, awarią itp. W takiej sytuacji możliwy jest kontakt telefoniczny.
5. Sklep zobowiązuje się do realizacji zamówienia w jak najkrótszym czasie, który zależy od dostępności towaru na magazynie. O terminie realizacji i ewentualnych opóźnieniach klient jest informowany każdorazowo pocztą e-mail lub telefonicznie.
6. W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Dotyczy to szczególnie przypadków wstrzymania dostaw od producenta towaru, wycofania produktów z oferty dostawcy itp. O niemożności realizacji zamówienia zamawiający jest każdorazowo informowany e-mailem lub telefonicznie niezwłocznie w chwili wystąpienia problemu.
7. Sprzedawca dopuszcza anulowanie realizacji zamówienia przez klienta tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.
8. Na produkty nietypowe, odbiegające od standardowej oferty, wykonywane lub sprowadzane pod indywidualne zamówienie Sklep może żądać wpłaty zadatku w wysokości ustalanej każdorazowo indywidualnie z klientem. Zamówienie jest kierowane do realizacji w momencie wpływu zadatku.

§ 4. Płatność:

1. Zamawiający zapłaty za towar dokonuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep (status „oczekuje na wpłatę”) przelewem bankowym na konto zamawiającego podane na stronach Serwisu. Faktura VAT dostarczana jest listem poleconym na adres podany przez klienta.
2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zapłatę przy odbiorze towaru – „za pobraniem”. Wymaga to indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
3. Na zamówienia specjalne wymagana może być wpłata zadatku (§ 3. ustęp 8.).

§ 5. Dostawa:

1. Wszystkie towary dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej.
2. Usługi świadczone przez firmy kurierskie wg obowiązujących w nich regulaminach przewozowych.
3. Koszty przesyłki każdorazowo podawane są przez strony Serwisu lub telefonicznie.
4. Czas dostawy przesyłki to 24 – 48 h od momentu jej nadania, w dni robocze. Może on ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu. Monitoring przesyłek można prowadzić za pomocą serwisu internetowego firmy kurierskiej i kodu trackingowego, który zostanie dostarczony kupującemu na każde życzenie.
6. Istnieje możliwość dostawy „na sobotę” za dodatkową opłatą umowną ustalaną indywidualnie.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez klienta.
8. Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana i nie ma uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę. Prosimy także o spisanie, w miarę możliwości wraz z kurierem, notatki oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej, a następnie przesłanie kompletu informacji do Sprzedawcy, aby Sklep mógł dochodzić roszczeń od firmy kurierskiej, w przypadku gdy uszkodzenia lub braki powstały z jej winy. Postępowanie reklamacyjne w sprawie uszkodzeń w transporcie ustalane jest indywidualnie z klientem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Faktura VAT dostarczana jest jako „e-faktura”, tj. dokument elektroniczny w formacie PDF. Dokument w formie tradycyjnej, papierowej, dostarczany jest na prośbę klienta listem poleconym na podany adres.

§ 6. Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z zamówieniem, jakości produktów itp. powinny być niezwłocznie zgłoszone Sprzedawcy, nie później niż 7 dni od odebrania towaru.
2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.
3. Gwarancję jakościową na sprzedawane produkty na okres 1 roku w systemie door-to-door udziela wyłączny dystrybutor na Polskę, firma TechCenter Krzysztof Furdak. Informacje dotyczące warunków gwarancji, a zarazem procedury gwarancyjnej i reklamacyjnej dostępne są na stronach Sklepu. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji prosimy o kontakt ze Sklepem. anTech zapewnia niezwłoczne usunięcie wad lub wymianę towaru na wolny od wad za pośrednictwem serwisu producenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą reklamacyjną.
4. W przypadku konieczności przesłania towaru w celu skorzystania z gwarancji jakościowej przesyłkę należy wysłać na adres wskazany w procedurze gwarancyjnej w porozumienia ze Sprzedawcą.
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. W powodu charakteru oferowanych produktów (narzędzia, części zamienne, materiały eksploatacyjne) reklamacji nie podlegają towary zgodne z opisem zamieszczonym na stronach Serwisu, ale z różnych przyczyn nie spełniające oczekiwań klienta, innych niż ilościowe i jakościowe, dotyczące wad fizycznych, które są objęte gwarancją.
7. Na produkty z wyprzedaży (przeceny) obowiązują ograniczenia gwarancji jakościowej producenta. Dotyczy to w szczególności towarów używanych, których cena została obniżona z powodu ich stanu (przecena). Wszelkie informacje dotyczące gwarancji tego typu określa producent w regulaminach wyprzedaży, dostępnych w katalogach.
8. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek transportu należy niezwłocznie zgłosić zgodnie z procedurą Serwisu i reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany regulaminu publikowane są na stronach Serwisu. Obowiązujący dla kupującego jest regulamin w brzmieniu z momentu składania zamówienia, co potwierdzane jest każdorazowo przy jego składaniu.

Ostatnie zmiany: 19.01.2020 r.

Back To Top